Български медии

Силният интерес от страна на медиите в България към Милениум ни показа, че има жажда гласът на българите в чужбина да бъде чуван все повече и у нас.

Ние искаме да създадем ефективен канал, по който българските медии да могат да намерят най-точните експерти по света за своите материали.. 

Подходът на Милениум

  • Използване на мрежата ни от членове, за да отговорим на конкретни медийни запитвания в съответствие с биографията и опита на отговарящия
  • Изготвяне на списък с контакти на водещи български медии и изпращане на електронни прес-съобщения относнодейността на клуб Милениум
  • Формална и неформална връзка с представители на медиите в България
  • Участие на членовете ни в телевизионни предавания, както и в  електронни и печатни средства за информация

Как ще се “измерва” успехът?

Успехът ще се измерва в две насоки: количество и качество.  Ние искаме да се отзовем на максимално висок брой запитвания от страна на българските медии, но искаме и да намерим най-подходящите хора за това.  Защото предпочитаме да мълчим тогава, когато не разбираме и да впечатляваме тогава, когато не мълчим!

Ако представлявате медия (в България или по света) и бихте искали да се свържете с нас, моля пишете ни на info@millenniumclub.org