Експертен Съвет

Една от първите ни цели за 2017 ще бъде създаването на Експертен Съвет, съставен от членове на Милениум.

Неговите цели ще бъдат:

 • да развива позиции по отношение на специфични въпроси и проблеми
 • да информира членовете и приятелите на Милениум за развития и открития, чрез публикации в уеб сайта на Милениум и Фейсбук страницата ни
 • да представлява Милениум пред медиите и обществеността по отношение на конкретни въпроси според сферата на експертиза
 • да представлява Милениум пред българските министерства и институции в съответните области
 • да създава работни групи, инициативи и кампании в области, където Милениум може да има значимо влияние

Обръщаме се към вас да станете част от експертния ни екип! Молим ви да изпратите:

 1. CV и/или профил в LinkedIn,
 2. актуална снимка, която може да бъде използвана за уеб сайта ни и
 3. кратко описание (до 250 думи) за вашия опит в дадената сфера, което също ще можем да използваме като кратка биография за уеб сайта ни,

до председателя на Милениум, Румен Чолаков, на имейл адрес chairman@millenniumclub.org, уточнявайки сферата, в която бихте искали да се включите. Всички кандидати трябва да бъдат регистрирани пълноправни членове на Милениум. 

Управителният съвет на Милениум ще избере по един експерт във всяка от следните области, който ще има възможността да сформира екип с други членове на Милениум в съответната област:

 • правосъдие
 • външна политика и международни отношения
 • икономика
 • финанси
 • образование
 • здравеопазване
 • благоустройство
 • социална политика
 • бежански въпроси
 • технологии и иновации
 • енергетика
 • култура
 • наука
 • отбрана
 • европейски въпроси

Ако бихте желали да станете експерт на Милениум в друга област, която не е изредена по-горе, пишете ни по същия начин и ще разгледаме документите ви - винаги сме отворени за нови идеи!

Позициите, които не са запълнени, ще останат отворени до намирането на подходящ кандидат от висок калибър в своята област, взимайки под внимание, че всички от нас са родени след 1.1.1981г. и съответно не очакваме да включим Нобелови лауреати, а хора, които имат големия потенциал да бъдат сред видните експерти в тези области на нашето поколение.