Добромир Точиларов

Позиция
Член на управителния съвет

Добромир Точиларов е роден на 5-ти юли 1991 в гр. Габрово. От 12-годишен учи в Софийска математическа гимназия и се състезава по математика и физика. За постиженията си печели стипендиите на Американска Фондация за България, "1000 стипендии" и Столична община. Висшето си образование следва в Университета в Кеймбридж, където завършва като магистър по електроника. След университета работи като проектант на високочестотна радиоелектроника в Cambridge Communication Systems, а днес е автоматизатор на софтуерни тестови системи в RealVNC. През 2016 Добромир успешно взима първо ниво на програмата CFA (Passed Level I of the CFA program). Свободното си време често запълва с Project Euler и кулинария.