Георги Манолов

Позиция
Технологии и иновации

Георги Манолов е роден в Пловдив през 1991. Завършва Езикова Гимназия “Пловдив”. Продължава образованието си в Американския Универстит в България, където учи икономика и европеистика. Третата година от балакаварската си степен прекарва в Вашингтонския Университет в Сейнт Луис, където е сред един от 20те български студенти, получили пълна стипендия от Фондация Америка за България, за да учат в елитен университет в САЩ. След дипломирането си през 2014 Георги започва работа като стажант в технологичната стартираща компания KOWN. 6 месеца по-късно прераства в съдружник и съосновател на компанията и създава първият активен инвеститорски клуб в София KOWN, чийто членовете на клуба инвестират в технологични стартъпи от България и Източна Европа.

Георги има опит като инвеститор в стартъпи, както и като получател на инвестиции в собствената си компания. През 2016 Георги създава фондация София 2.0 заедно с мастър план в 7 стъпки за създаване на среда, която да ражда мултимилиардни компании в България.