Илиана Маринова

Позиция
Енергетика

Експерт съм по енергийно право- специализирала съм Oil and Gas Law в Aberdeen University, UK, а дисертацията, с която завърших е на тема „Сигурност на доставките на електрическа енергия: балансът между „зелена“ и „сива“ енергия“. В компетенциите ми влизат също така инвестиционен арбитраж в енергийния сектор, където основният акцент попада върху диалога между Европейския съюз и трети страни по отношение на инвестиции и транзит, и мерки за опазване на климата. Участвала съм на експертна среща на високо ниво в Енергийния секретариат в Брюксел по темите за сигурността на транзита на енергия. Също така бях одобрена за участие като експерт в Петата годишна инициатива „Младежката визия за България“ по темите на Енергийния съвет. Като стажантка във Външно министерство на РБ съм се занимавала с ключови проекти като Набуко и блок „Хан Аспарух“, концесии по Закона за подземните богатства и др. Работя по специалността си от 2 години и половина.