Лиана Минкова

Позиция
Международни отношения

Лиана Минкова е родена на 4 ноември 1993 г. Завършва бакалавърската си степен по международни политически науки в Кингс Колидж Лондон, където печели награда за най-добър успех на випуска. Дисертацията й на тема ролята на нефта и газта във външната политика на Русия и Саудитска Арабия е най-високо оценена в департамента по Политическа икономия. Работи като стажант в Народното събрание, Президентството на Република България и Посолството на България в Лондон. В университета е избрана да участва като младши научен сътрудник в проект, изследващ и сравняващ качеството на демокрацията в Централна и Източна Европа.

Следва магистратура по международни отношения и политика в университета в Кеймбридж, където насочва интереса си към международната сигурност и правата на човека. Изготвя теза от 25,000 думи, разглеждаща престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени в Демократична република Конго и Централноафриканската република. След завършване на магистърската си степен практикува в London Centre of International Law Practice.

От октомври 2017 г. следва докторантура в университета в Кеймбридж с пълна стипендия от Arts and Humanities Research Council. Тема на тезата ѝ е съвместимостта на индивидуалната наказателна отговорност с престъпления от международен характер.