Любомира Ганчева

Позиция
Младежки политики

Любомира Ганчева е родена на 10.04.1983 г. в гр. Пловдив. Завършила е “Макроикономика” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, както и десетки обучения по политическо лидерство.

Въпитаник на Българско училище за политика “Димитър Паница” и Съвет на жените в бизнеса. Участник в Световен форум по демокрация към Съвета на Европа.

Любомира е посветила над 15 години и близо половината си живот на доброволчество в сферата на младежка политика на местно, национално и международно ниво.

  • През 2002 г. е автор на иновативната Програма “Пловдив за младите”, по която младежки групи и организации кандидатстват към Община Пловдив за финансиране на свои дейности. Благодарение на Програмата вече над десетилетие в бюджетът на Община Пловдив има разходи за младежки дейности и са финансирани стотици младежки проекти.
  • ПР и член на УС на Национален младежки форум (НМФ)- най-голямата чадърна младежка организация в България. Автор на Комуникационната стратегия на НМФ.
  • Експерт по младежка политика към Постоянна комисия по въпросите на децата, младежта и спорта към 43-то Народно събрание на Република България
  • от август 2015 г. до момента е член на работна група ‘Funding network’ към най-голямата европейска младежка организация - European Youth Forum

Предлага създаване на звено към Експертния съвет на Милениум Клуб с фокус Младежка политика

“Считам, че колкото и разнородни да са младите хора, ние имаме много специфични потребности, потенциал и имат нужда от младежка политика. Вярвам, че ще успеем да изградим работещо звено, което да изготвя анализи и да дава препоръки по документите от гледна точка на младежката политика.”