Николай Кътев

Позиция
Здравеопазване

Доктор Николай Николаев Кътев е роден през 1983 година в София. Завършва медицина в МУ - София през 2008 година. След завършването си печели конкурс с отличен успех и започва специализация в "Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия” на МБАЛ „Токуда Болница София” в екипа на проф. д-р Радослав Гайдарски. По времето на специализацията си е председател на Специализантски съвет на Токуда болница София. През 2014 година придобива специалност „Хирургия”. Съавтор на публикации и участия в национални и международни хирургични форуми. По-време на следдипломното си обучение придобива сертификати по лапарскопска и миниинвазивна хирургия, хирургична онкология, ендокринна и обща хирургия у нас и в чужбина. Член е на Български лекарски съюз, Българско хирургическо дружество, ЕSO- Европейско училище по онкология, ESSO – европейска общност на хирурзи и онколози, EAES – европейска асоциация по ендоскопска хирургия.Професионалните му интереси са насочени в областта на минимално инвазивната, лапароскопска и роботизирана хирургия. Владее английски и ползва немски език.