София Терзиева

Позиция
Европейски въпроси

София Терзиева е родена на 8 май 1984 в гр. Кърджали. Завършва средното си образование в ГПЧЕ „Христо Ботев“ с немски език. Завършва бакалавърската си степен по специалност МИО в УНСС. София е магистър по дипломация от Университета в Лестър, Великобритания (University of Leicester). Била е стажант в Министерски съвет в България и Европейския Парламент в Брюксел. Работила е като младши експерт във Външнотърговски отдел на Министерство на икономиката и енергетиката. От 2014 работи в Европейския парламент като асистент, а от тази година е политическо аташе. Работи по парламентарните комисии регионално развитие и околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Говори френски, английски, немски и ползва руски.