Millennium Club Scholarship Fundraising Event

Велислава Петрова

Позиция
Член на управителния съвет

Велислава Петрова е родена на 05.06.1990г. в гр. Сандански. Завършва Националната природо-математическа гимназия агад. Л. Чакалов в София с профил Биология и Биотехнологии и получва Златна диплома за пълно отличие. Получава стипендия за Международен Научен Лагер в Макс Планк Инситут, Гьотинген, където прави стажове по ембриология, органична химия и астрофизика. След престоя си в Германия, Велислава решава да продължи образованието си в чужбина и е приета в Университета в Бристол, Великобритания, със специалност Вирусология. Там тя завършва първа във випуска си и получава награда за най-иновативен научен проект. По време на бакалавъра си е един от 3-ма студенти, приети на  едногодишен стаж по биоинформатика в най-големия инситут по генетика в Европа (Wellcome Trust Sanger Institute), където разработва методи за изучаване на геномите на вируса на СПИН, на Хепатит  Ц и на норовирус.  От 2013г. Велислава е носител на Wellcome Trust стипендия и прави докторска степен в Кеймбридж, изучавайки връзката между ваксини и автоимунни заболявания.