Стани член

Милениум Клуб България може най-добре да постигне мисията си за обединяване на младите Българи във и извън България чрез създаване на трайни и силни връзки между членовете си.

Членовете на клуба ще имат възможност да:

 • Присъстват на всички събития на клуб Милениум
 • Публикуват статии и новини на сайта на клуб Милениум
 • Коментират по всички статии, публикации и анализи на сайта на клуб Милениум
 • Споделят своето мнение и коментар във форума на сайта
 • Имат достъп до профилите на всички членове на клуб Милениум
 • Участват в кампаниите, инициирани от клуб Милениум
 • Стартират инициативи и кампании с помощта на клуб Милениум
 • Реализират одобрените кампании/инициативи, възползвавйки се от изградената мрежа от членове на клуб Милениум по цял свят

За да станете член на Милениум трябва:

 • Да сте роден/а след 01.01.1981
 • Да попълните личните си биографични данни и да опишете своята мотивация за членство в клуб Милемиум
 • Да заплатите членски внос от 20.00 лв. (годишен членски внос)

Управителният Съвет („УС“) на Милениум Клуб България си запазва правото да откаже членство на който и да е кандидат.

Процедура по одобряване на членството:

 1. Попълване на лични данни и мотивации от кандидат - член
 2. Одобряване на кандидатурата от УС
 3. Плащане на членски внос от 20.00 лв.

По въпроси за членството, моля свържете се с нас на info@millenniumclub.org.

Стани член