19 януари 2019 г.
0

Британският законопроект за контролиране на имиграцията след „Брекзит“


Снимка: Alamy Stock Photo, източник: theguardian.com

Автор: Симеон Щебунаев, експерт по Градско планиране на Милениум Клуб България

На19.12.2018г. Британското правителство публикува дългоочакван законопроект (Immigration White Paper)за контролиране на имиграцията след „Брекзит“.Визията на правителството на премиера Тереза Мей и вътрешния министър Саджит Джавид предвижда отмяна на свободното движение на европейски граждани след 2021г. Ключови точки са промяната на имиграционната система към такава, базирана на умения и ниво на заплата, вместо на националност. Нискоквалифицирани граждани от Европейския съюз ще могат да пристигат във Великобритания без оферта за работа до 2025г., с максимален престой до 12 месеца. Висококвалифицирани граждани на Европейския съюз ще бъдат причислявани към сегашната визова система, като минимален праг на годишна заплата ще определя кой се квалифицира за Tier 1Visa (олекотеният вариант на визовата система). Доклад на експертен комитет за имиграцията публикуванна 18.09.2018г. препоръча този праг да се фиксира на 30 хиляди паунда на година. Същият доклад за миграцията от Европейската икономическа зона към Великобритания заключи, че европейските имигранти във Великобритания допринасят повече към държавната хазна, отколкото струват, както и че няма доказателства в подкрепа на тезата, че имиграцията снижава средния годишен приход във Великобритания.

Проектозаконът се прие негативно от бизнеса и професионалните среди в британското общество, поради факта, че много висококвалифицирани длъжности или специализирани професии като медицински сестри и лабораторни техници получават средна заплата по малка от 30 хиляди паунда на година. Сектори като медицина, строителство и професионални услуги са диспропорционално засегнати от липсата на европейски кадри, тъй като те разчитат на нови работници от континента. В архитектурната професия 25% от архитектите във Великобритания са с европейско гражданство. Високият праг на годишна заплата ще възпрепятства и възможността за професионална квалификация във Великобритания на туко-що завършили студенти. Бакалавър-архитект получава средна заплата между 21 и 22 хиляди паунда, а магистър-архитект получава 25-26 хиляди на година, като тази заплата не преминава прага от 30 хиляди поне до две три години след завършване. Ако законът е приет, то той ще намали работната ръка в редица професионални сектори значително, както и ще ограничи възможността на чужденци да се квалифицират във Великобритания след завършване. Привлекателността на британските университети би могла да намалее, тъй като законът ще засегне всеки, който започва образованието си през 2019г. 

Трябва да се отбележи, че г-н Джавид веднага отрече, че прагът е фиксиран на 30 хиляди пауна, след реакцията на бизнес средите. Бъдещи разговори ще бъдат водени в правителството. Тереза Мей има мнозинство в парламента само с подкрепата на северно ирландската партия DUP. Не е ясно дали проектозаконът ще бъде прокаран, но публикацията му на 19-ти декември демонстрира желанието на британското правителство да ограничи имиграцията колкото се може повече. В Европейския контекст, на същия ден в Германия, Бундестагът прие закон за облекчаване на имиграционните мерки и стимулиране на икономиката с висококвалифицирани кадри от чужбина.

 

Източници:

https://www.ribaappointments.com/

https://www.architecture.com/knowledge-and-resources/knowledge-landing-page/riba-responds-to-the-governments-immigration-white-paper

https://www.architecture.com/knowledge-and-resources/resources-landing-page/tier-1-visas-for-architecture-guidance-for-applicants

https://www.gov.uk/government/publications/migration-advisory-committee-mac-report-eea-migration

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/766465/The-UKs-future-skills-based-immigration-system-print-ready.pdf