05 март 2018 г.
0

FAQs -Scholarship Millennium Club Bulgaria

1. Какви са основните критерии, по които ще бъдат оценявани кандидатите?

Кандидатите ще бъдат оценявани по академичен успех, извънкласна дейност, и ниво на финансово затруднение, което би попречило на тяхното бъдещо академично развитие. Конкретната специалност и местоположение на избраното от тях учебно заведение няма да бъдат взети предвид при избора. Стипендията е отворена за всички специалности и университети. Кандидатите трябва да бъдат български граждани.

 

2. Каква е продължителността на стипендията?

Стипендията се присъжда еднократно. В случай, че Милениум Клуб набере средства за подобна стипендия през следващата година, ще бъде обявен нов кръг за кандидатстване. Хора, получили стипендия веднъж ще могат да кандидатстват отново.
 

3. Какви ще бъдат етапите на подбор на кандидатите?

След първия кръг на писмени кандидатури, ще бъдат избрани няколко кандидати, които да участват в кратко събеседване с журито, което ще се проведе онлайн в удобно за всички време. 

 

4. Мога ли да кандидатствам, ако вече съм минал 1 или повече години от образованието си, но имам финансови затруднения за покриването на останалата част от курса си на обучение?

Въпреки че стипендията е насочена предимно към хора, които не са започнали все още курса си на обучение, журито ще разгледа и кандидатури и на настоящи студенти независимо от оставащия им период на обучение. 

 

5. Мога ли да кандидатствам, ако все още не съм приет в университет, но очаквам това да се случи преди септември 2018г.?

Да, можете да кандидатствате, но е необходимо да опишете в мотивационното си писмо всички университети, в които имате подадена кандидатура и очакваните срокове, в който ще получите отговор. В случай, че получите стипендията, тя ще бъде с условие за успешен прием в едно от посочените от Вас учебни заведения.

 

6. Мога ли да използвам стипендията за финансиране на разходи свързани с жилище и други ежедневни разходи вместо за конкретни академични такси свързани конкретно с курса на обучение?

Стипендията може да бъде използвана за покриване на такси за общежитие, ако студентът вече е заплатил останалите такси или има възможност да покрие тяхната сума от други източници. Описание на размера на очакваните разходи в зависимост от условията в конкретния университет трябва да бъдат представени като част от мотивационното писмо.

 

7. Имам ли отговорности към Милениум Клуб България, ако бъда избран за Millennium Club Scholar?

Само студентът, който получи стипендията трябва да се регистрира като член на Милениум Клуб България на уеб страницата на клуба - http://millenniumclub.org/page/stani-chlen и да заплати еднократна членска такса, която важи за цяла година. Тази регистрация не изисква участие в конкретни инициативи на клуба, но като пълноправен член има възможност да участва в такива или да предлага нови.

 

8. Имам друг въпрос, но не намирам отговора на страницата на клуба?

Допълнителни въпроси, свързани със стипендията на Милениум Клуб България могат да бъдат изпратени на адрес: scholarship@millenniumclub.org