ДОКЛАД „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“: РАЗДЕЛ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Предимства и недостатъци на здравната система в България, конструктивни предложения за подобряване на здравните услуги и удовлетвореност на пациентите и медицинските специалисти

Автор: д-р Николай Кътев

Цялата публикация