Калина Малинова-Тониголд

Position
Наука

Др. Калина Малинова-Тониголд е родена през 1982г. в гр. Дупница. Завършва Софийски университет (СУ) „Св. Климент Охридски„ във Факултет по химия и фармация, специалност химия и продължава с магистратура на тема ”Медицинска и Фармацевтична Биофизикохимия”. Изработва магистърската си работа в Института по полимери, Българската академия на науките (БАН). Малко след това получава стипендия за докторска степен в Университет Улм (Улм, Германия) финансирана от най-голямата химична компания в света BASF. Занимава се с неорганична химия и по-специално с изработването на антибактериални и антифаулинг покрития с различни приложения в медицината и индустрията. След успешната защита на доктурантурата си в Германия, получава европейската стипендия „Мария Кюри” за научни изследвания, с която заминава за Великобритания като научен работник в частният сектор. Две години по-късно се завръща в Германия и започва работа като постдоктурант в Университет Ерланген-Нюрнберг. От началото на 2017 работи във фармацевтичната индустрия в Германия.