March 29, 2016
0

Негово Величество бе домакин на форума-дискусия "Пътят от Европа: Какво ще върне младите българи?”

Негово Величество бе патрон на провелия се във Вранафорум „Пътят от Европа: какво ще върне младите българи? Събието  бе  организирано от Либералния институт за политически анализи, Българския студентски клуб в Кеймбридж и Expat Capital . В него участваха студенти и професионалисти, които учат и работят в чужбина, политици, представители на бизнеса, общественици.

Сред обсъжданите въпроси бяха възможностите за младите у нас, ситуацията на пазара на труда и тенденции за развитието му, сигурността за младежите в Родината, макроикономическа стабилност на  България, бюрократичните спънки при приравняване на дипломите. Лектори бяха Николай Василев–изпълнителен директор на Expat Capital, Владимир Каролев, съветник на министъра на икономиката, Зинаида Златанова – вицепремиер и министър на правосъдието (май 2013 – август 2014 г.), Илия Лингорски, член на Общото събрание на ЛИПА.  От страна на младежите, учещи и работещи в чужбина, активно участие взеха Румен Чолаков, почетен председател на CantaBulgarian, който работи в Лондон и е завършил университета в Кеймбридж, Велислава Петрова,  докторант по вирусология в Кеймбридж, Валентин Михов, икономист-консултант с дипломи от Кеймбридж и Оксфорд.

Негово Величество приветства младежите и ги призова един ден с натрупания опит и знания в чужбина да се завърнат в Родината и да потърсят реализация в администрацията.

Той напомни, че когато през 2001 г. е поканил тогава т.нар. юпитата да се върнат в България, е имало притеснения дали тези хора ще се справят. „Считам, че те са се справили отлично с това предизвикателство. Почти неусетно започнаха да въвеждат друг манталитет, други идеи и новаторски разбирания в управлението“, отбеляза Царят. Той добави, че днес може би се намираме пред подобно предизвикателство.

„Модернизацията не се постига само с пожелателни изказвания, охкания, критики, но и с личния пример“, отбеляза Негово Величество. „Други проблеми, в които могат да помогнат младите хора, са реформата в съдебната система и корупцията. Надявам се, че с общи усилия можем да възстановим доверието към нашата съдебна система“, отбеляза още Царят.

В края на събитието бе учреден и клуб „Милениум“, чиято цел е да изгради мост между българите, живеещи в чужбина и тези в Родината.