Kaloyan_Marie

Нов председател и ново начало за Милениум

Калоян Буковски поема ръководния пост със заместник Мари-Луиз Фавр - и двамата избрани от Общото събрание на клуба с мандат от 1-ви август 2019

След повече от 3 години от създаването си, Милениум Клуб България поема по нов път. Организацията постигна много и утвърди името си като едно от от най-разпознаваемите сред българските мисловни кръгове и експертни организации. Досегашният председател – Румен Чолаков и много от създателите на Милениум изградиха солидни основи за бъдеща дейност.

Промените

В дейността с идеална цел понякога са нужни промени в структурата и имиджа, а обществената независимост е неприкосновено задължение на всички ни. Именно затова Румен Чолаков, който пое в посока на активна политическа дейност, освободи поста си на председател. Ръководството на клуба използва възможността да му благодари за енергията и постигнатите резултати, пожелаваме му солидни успехи в предстоящите проекти!

Кой е новият председател

С мнозинство за нов председател беше избран Калоян Буковски, който беше временно изпълняващ длъжността заместник-председател от април до юли 2019 г., член на Управителния съвет от юли 2017 и ръководител на завършилата в края на 2018 г. кампания „Краят на прехода“. В рамките на кампанията Калоян и екипа на клуба получиха подкрепа от редица обществено популярни личности, а финалното събитие се превърна в безпрецедентна кръгла маса на най-популярните и активни младежки организации у нас. 

Какво предстои

Новото ръководство в лицето на Калоян Буковски и Мари-Луиз Фавр започва веднага работа по ефективни реформи в структурата и публичния облик на клуба, част от програмата, представена от Буковски и одобрена от Общото събрание на Милениум Клуб България. Една от основните посоки на промяна е подчертано дистанциране от активната политика и насочване на дейността към експертни проекти (основен приоритет е стратегическата рамка „България 2030“), образователни и културни дейности. Повече за предстоящите промени ще научавате от нашите комуникационни канали и онлайн присъствие в следващите месеци.

За повече информация можете да се свържете с нас на info@millenniumclub.org.

Визитки

Калоян Буковски е бакалавър по приложна математика и магистър по математическо моделиране и кредитен риск от Единбургския университет. Работи като старши консултант във финансовия сектор, разработвайки математически модели и статистически прогнози. Основните му професионални направления са в областта на наука за данните, кредитен риск и финансови транзакции. Дългогодишен медалист от ученически конференции и математически състезания, създател и на културния проект „Българи от ново време“.

Мари-Луиз Фавр е магистър по мениджмънт и финанси "Гранд Екол" от ESCP Europe. Във визитката си има стажове за българската мисия към ООН, както и в сферите на инвестиционно банкиране и технологични иновации. В момента работи като мениджмънт консултант. Мари-Луиз владее 5 езика.​