Чуждестранни дипломи

Едно от най-големите административни препятствия пред българите, желаещи да се върнат в родината за допълнително образование или професионална реализация, е легализацията и приравняването на техните дипломи, придобити в чуждестранни образователни институции. Процедурата е тромава и архаична, и създава проблеми не само за работа в държавния и в частния сектор но и за допълнително образование в България.

Подходът на Милениум

В момента усилено работим върху кампанията за улесняване на легализацията и признаването на чуждестранни дипломи в България.  Целта ни е процесът да стане по-отворен и по-лесен.  В тази насока работим съвместно с Министерство на образованието и науката и с НАЦИД.

Трудностите в този процес са главно административни. Те се срещат в следните сфери:

  1. Достъп до информация за процедурата
  2. Признаване на чуждестранни дипломи
  3. Приравняване на чуждестранни дипломи

По първата точка, работим с НАЦИД за по-доброто представяне на информацията в уеб сайта на организацията.  По втората точка, разглеждаме възможности за цялостно отпадане на изискването за апостил, както е в повечето държави в западна Европа и в САЩ.  По третата точка, на този етап събираме конкретни казуси, с които да се обърнем към МОН и НАЦИД, за да идентифицираме къде са пречките в системата. 

Искаме да чуем и Вашите истории – ако сте се сблъсквали с процедурата за легализация на чуждестранни дипломи, моля, опишете ни Вашия случай на info@millenniumclub.org

Kак ще се “измерва” успехът?

Бихме искали България да бъде конкурентна в борбата за кадри.  Целта ни е да отпадне изцяло изискването за апостил за дипломи от Европейския съюз и САЩ.  Целта ни е също да няма студент, който е завършил в престижен университет в чужбина, и неговата или нейната диплома да не бъде призната в България.  Това са амбициозни цели, а не би следвало да бъдат и ние ще се борим за постигането им!