Менторска програма

Към дадения момент няма достатъчно леснодостъпна информация за възможностите за професионално развитие и квалификация за младите хора, завърнали се в България или търсещи пътища за реализация извън България.

Разнообразните профили на членовете на клуб Милениум ще позволят изграждането на мрежа от студенти от множество чуждестранни учебни заведения и професионалисти, представители на различни индустрии и корпорации.

Менторските програми, организирани от клуб Милениум, ще са насочени към ученици, студенти и млади професионалисти. Отворените форуми ще целят да мотивират младите хора, наблягайки на бъдещия потенциал за тяхното кариерно и професионало развитие.

Подходът на Милениум

  • Създаване на мрежа от контакти в академични, научно-изследователски и корпоративни институции, предлагащи информация и съдействие при кандидатстване за работа, както и стажантски програми в рамките на страната и извън България
  • Организиране на срещи между ученици, студенти, млади професионалисти и членове на клуб Милениум, които биха могли да споделят своя опит и знания, координирани от комитетите Милениум по света
  • Провеждане на лекции в български университети от членове на клуб Милениум
  • Набиране на средства за стипендии

Една от ключовите цели на клуб Милениум ще е обединяването на членове с различни виждания, квалификации и реализация, но с общ интерес и желание да работят и да подпомагат бъдещето развитието на българите в страната и в чужбина.

Как ще се “измерва” успехът?

  • Ученици, приети в чуждестранни университети след като са били част от менторската програма на клуб Милениум България
  • Български студенти, завършили образованието си в чужбина, които успешно започват своето кариерно развитие, подпомогнати от менторската програма на клуб Милениум България
  • Млади професионалисти, променили хода на своето кариерно развитие в резултат на участието си в менторската програма на клуб Милениум България

Очаква се млади хора, които успешно са се реализирали в резултат на участието си в менторската програма на клуб Милениум, да се превърнат сами в бъдещи ментори и да споделят активно своя опит.