Image, open letter, ERM II
28 февруари 2017 г.
0

Отворено писмо от Милениум Клуб България в подкрепа на въвеждането на ERM II като предпоставка за присъединяване към еврозоната

ДО:
Президента на Република България, г-н Румен Радев
Министър-председателя на Република България, проф. Огнян Герджиков
Министъра на финансите на Република България, г-н Кирил Ананиев
 
Уважаеми господа,
 

Милениум Клуб България изразява своята подкрепа за подаване на молба за членство във Валутен Механизъм II (ERM II), като предпоставка за влизане в еврозоната на Европейския съюз.

Ние, членовете на Милениум Клуб България, които сме израснали с идеята за обединен и единен Европейски съюз, отчитаме за тревожни анти-европейските сили, които днес набират популярност. Задълбочаването на този тип настроения в навечерието на Брекзит може да позволи прокарването на “Европа на две скорости” – идея, която се споменава все по-често и настоятелно. Последиците от категоризирането на България в по-задна степен на развитие и отделянето ни от по-напредналите страни, би довело до изключително негативни последствия не само за нашата диаспора в Европа, но и за репутацията, икономиката и политиката на страната ни.
 
Решителна подкрепа за интеграцията на България, какъвто би бил ERM II, ще даде ясен сигнал, че ние искаме да сме част от сърцето на Европа. Позволяваме си да припомним, че влизането на България в еврозоната е заложено в Присъединителния ни договор и това е една разумна и естествена стъпка след действащия в момента валутен борд.
 
Още по-важно, ние сме уверени, че предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз ще окаже положително влияние при разглеждането на кандидатурата за влизане в ERM II. Това е една уникална възможност, от която ние като отговорни граждани на Европейския съюз и България, сме длъжни да се възползваме.
 
Милениум клуб остава на Ваше разположение с предложение за своята подкрепа като една социално отговорна неправителствена организация да даде своя принос в популяризиране на идеята за влизането на България в ERM II и за по-бързата интеграция на нашата страна в семейството на Европейския съюз и еврозоната.

                                                               С уважение,
                                                                                                           
28 февруари 2017г.                                                  Милениум Клуб България