Условия за ползване

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата на Милениум Клуб България („Милениум“). С всяко ползване на услугите и ресурсите на сайта на Милениум, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА НА МИЛЕНИУМ

2.1 Услугите, които уебсайтът предлага са достъп до база данни на членовете на Милениум Клуб в България, възможност за коментиране на публикации, възможност за публикуване на статии и мнения чрез редакторския екип, търсене и предлагане на доброволци, както и възможност за изпращане и получаване на директни съобщения от други членове. Освен това уебсайтът позволява абониране за бюлетин и получаване на информация чрез RSS.

2.2 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до публичните статии и мнения на членовете на Милениум. Само регистрираните потребители имат достъп до останалите услуги: в това число базата данни на Милениум и качените на сайта материали, получаване на информация чрез RSS и абониране за бюлетин.

2.3 Милениум не носи никаква отговорност за каквито и да е загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат или във връзка с използването на уебсайта или от временната невъзможност да бъде достъпен/използван.

2.4 Милениум има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

2.5 Милениум си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

3. РЕГИСТРАЦИЯ

3.1 След извършване на успешна регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID), ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на Милениум.

3.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършва с тях.

3.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за качваната от него информация. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на Милениум, както и  запазените търговски марки, които те представят, отговорност носят единствено рекламодателите.

4. АВТОРСКИ ПРАВА / ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.1 При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които могат да са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.

4.2 С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Милениум, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Милениум неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Милениум, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

5. ОТГОВОРНОСТ

5.1 Милениум не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на страницата на Милениум.

5.2 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ. Милениум не гарантира точността, целостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

5.3 Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Милениум по електронен път.

5.4 Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на Милениум, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

  • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);
  • да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
  • В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Милениум има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

5.5 Няма да се допускат обидни изрази и оскърбления. Изрично се забраняват мнения с етническа омраза и нетолерантност. Не се позволява на потребители да предизвикват спорове и скандали и да насаждат неприязън.

© 2016, сдружение „Милениум Клуб България“. Всички права запазени.
Чрез използването на този сайт вие се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта.
„Милениум Клуб България“ не носи отговорност за съдържанието на коментарите, разположени от потребители на сървъра на „Милениум Клуб България“.
Никаква част от материалите в този сайт не може да бъдат пресъздавани и използвани без изричното писмено съгласие на „Милениум Клуб България“.