09 януари 2019 г.
0

Бъдещето на българската изтребителна авиация - кратък сравнителен анализ между JAS-39 C/D Gripen и F-16V Block 70/72


Източник: Lockheed Martin/capital.bg

Автор: Роберто Иванов, Експертен съвет, Милениум Клуб България

Военновъздушните сили (ВВС) са основен вид въоръжени сили, предназначени за участие в съвместни и самостоятелни операции, както в национален, така и в многонационален формат.В съответствие с предназначението им главната мисия на ВВСе да гарантират въздушния суверенитет и сигурността на страната и съвместно с останалите видове въоръжени силида защитават нейната териториална цялост.Те изпълняват множество функции по трите мисии на ВС – „Отбрана“, „Подкрепа на международния мир и сигурност”и „Принос към националната сигурност в мирно време”.

ВВС на Република България са носители на славни традиции още от края на ХIХвек. Изгражданитевъв времето формирования – Въздухоплавателно отделение (1906г.), Въздухоплавателна дружина към българската войска (1912г.), Дирекция на въздухоплаването към Министерството на железниците и съобщенията (след Ньойския договор, 1919г.), Въздушните на Негово Величество войски (от 1934г.до 1944г.),Военно-Въздушните сили (от декември 1944г.) са основата на съвременните ВВС на Българската армия (БА).

Основната действаща техника на ВВС на БА е постъпила на въоръжение още преди 1989 г. Основният ни изтребител МиГ-29 е доказала се машина, съветско производство. За съжаление  МиГ-29 отдавна е морално остарял и несъвместим с партньорите ни от НАТО. Ресурсът на МиГ-29 ще бъде до около 2030 г., което ще даде възможност за преминаването към нова бойна платформа.

Проектът за придобиване на нов модел основен боен самолет се забави в продължение на години. Към януари 2019 г. все още е една от най-актуалните теми в общественото ни пространство. Настоящият кратък анализ ще се опита да сравни двата основни вариантa  - SAAB JAS 39 C/D Gripenи Lockheed Martin F-16 Viper Block 70/72.

И двата модела са от IV поколение.

F-16 Viper Block 70 е произвеждан от Локхийд Мартини е последнатамодернизация на един от най-използваните изтребители от САЩ.F-16 е на въоръжение от 1978 г.МодификациятаБлок 70/72 e представена през 2012 година. 27 държави в света притежават на въоръжение различни варианти на F-16, а до момента са произведени над 4500 бройки.

JAS39 Gripen C/D е шведско производство на компанията SAAB. МодификациятаC/D за първи път е поръчана през 1997 година. В момента Грипен е на въоръжение в шест държави по света и са произведени над 250 бройки.

Не се наблюдават големи технически различия между двата модела. И двете машини ще са напълно съвместими с ВВС на партньорските ни държави. Въоръжението и на двата самолета ще е сериозен скок напред спрямо възможностите на МиГ-29. Предимство за F-16е използването на последно поколение AESA радар - Northrop Grumman AN/APG-83, базиран на технология от F-35.Конкретните ценови оферти за двата изтребителя не са публични, но JAS39 Gripen C/Dима по-ниски експлоатационни разходи, което е фактор за нашата реалност. Също така Gripenе по-маневрен и няма толкова високи изисквания към пистите, на които каца.На фиг. 1 са изложени най-общо характеристиките на двата самолета:


Фиг. 1 Характеристики на SAAB JAS 39 GRIPENи LM F-16 Viper Block 70/72.

 

Причини Република България да избереSAAB JAS 39 GRIPENC/D:

  1. По-ниски оперативни разходи спрямо F-16;
  2. Най-богат набор от сензории „най-умен“ сред изтребителите от IV-то поколение;
  3. Възможност за партньорство със SAAB за производство на оборудване в България – намаляване на разходите, трансфер на ноу-хау, нови работни места и инвестиции в икономиката ни. Повишаване на престижа на българската продукция на международната сцена.
  4. Оръжейната система не е толкова разпространена и съответно е по-малко предвидима за противника при реални бойни действия.

Причини Република България да избере LM F-16 Viper Block 70/72:

  1. По-дълъг боен опит от конкурента си и на въоръжение в много държави от НАТО;
  2. Потенциално по-диферсифициран достъп до резервни части в бойно време;
  3. Модерни технологии, заимствани отизтребителите от пето поколение F-22и F-35.

В последните дни на 2018 г. междуведомствената комисия обяви своя избор за нов боен самолет  – F-16 Block 70/72.Към януари 2019 г. предстои докладът да мине през Министерски съвет и Народно събрание.Все още няма известни конкретни стъпки към преговори с Lockheed Martin и САЩ. 

И двете бойни системи  от финалния етап на обществената поръчка ще осигурят на ВВС на страната ни необходимите бойно способности, оперативна съвместимост с партньорските ни държави от НАТО и безпрепятствено изпълнение на ангажиментите ни по охрана на съюзническото въздушно пространство. Крайният резултат от проточилата се години наред процедура по придобиване на нов изтребител трябва да бъде преди всичко в интерес на Република България. Оръжейните сделки по света никога не са били характерни със своята прозрачност, но това не е пречка наред с международните ни ангажименти, опазването на националните интереси да бъде водещ мотив.