24 януари 2018 г.
0

ДОКЛАД „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“: РАЗДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

Блокчейн и криптовалути 

 

 

Автор: Георги Манолов

Георги Манолов е роден в Пловдив през 1991. Завършва Езикова Гимназия “Пловдив”. Продължава образованието си в Американския Универстит в България, където учи икономика и европеистика. Третата година от балакаварската си степен прекарва в Вашингтонския Университет в Сейнт Луис, където е сред един от 20те български студенти, получили пълна стипендия от Фондация Америка за България, за да учат в елитен университет в САЩ. След дипломирането си през 2014 Георги започва работа като стажант в технологичната стартираща компания KOWN. 6 месеца по-късно прераства в съдружник и съосновател на компанията и създава първия активен инвеститорски клуб в София KOWN, чиито членовете инвестират в технологични стартъпи от България и Източна Европа. Георги има опит като инвеститор в стартъпи, както и като получател на инвестиции в собствената си компания. През 2016 Георги създава фондация София 2.0 заедно с мастър план в 7 стъпки за създаване на среда, която да ражда мултимилиардни компании в България.

 

“Блокчейн ще направи с банките това, което имейл направи с традиционните пощи.”
“Блокчейн ще направи с финансовия сектор това, което интернет направи с телевизията, вестниците и традиционните медии.”
“Блокчейн технологиите ще променят бизнес и световната икономика в мащаби, сравними с начина, по който интернет и социалните медии промениха взаимоотношенията между хора и бизнеси.”

 

 

Настоящият анализ започва с дискусия на основните предизвикателства и възможности, които блокчейн предоставя, и продължава с предложения за мерките, които могат да бъдат предприети в България с оглед на тях.

 

1. Какво е блокчейн?

Дигитална, децентрализирана и дистрибутирана счетоводна книга (база данни), която съществува на няколко или безброй компютри едновременно. Всяка промяна в базата данни моментално се записва във всички други бази данни на всички компютри, които са част от блокчейн мрежата (нейни копия).

Промяната на историята на движенията на базата данни е технически невъзможно. Няма как един човек или група хора да фабрикуват историята на базата данни.

 

Защо тази технология е изключително важна?

До скоро беше трудно да извършваме транзакции без посредници като банки, финансови институции, нотариуси, брокери и редица други, чиято цел е да гарантират истинността на трансакции между физически, юридически лица и институции.

За пръв път в историята на човечеството децентрализираната и дистрибутирана блокчейн технология решава проблема за лисващото доверие между хора, компании и институции, като така премахва нуждата от посредници.

Без посредници транзакциите става по-бързи, по-евтини и по-ефективни, като по този начин блокчейн технологията отключва възможността за по-голяма икономическа активност и по-голям икономически растеж.

Примерни блокчейн приложения и възможни последствия

  Приложения Възможни последствия
1.

Критовалути - Биткоин и множество други валути, базирани на блокчейн технологията. Криптовалутите са своебразна огромна счетоводна книга, която записва движенията на определена дигитална валута.

Криптовалутите предлагат алтернатива на традиционното банкиране и фиат валутите.  Криптовалутите са привлекателни, защото преводите с тях са в пъти по-бързи и евтини от традиционните преводи с фиат валути, минаващи през банкови посредници.
2. “Умни Договори” (smart contracts) - споразумения, които се сключват в блокчейн среда и се изпълняват автоматично и незабавно, след изпълнението на определени условия, заложени в тях. Те са написани на програмен език и се изпълняват на компютрите на потребителите. Най-голямото им предимство е, че след като се програмират веднъж, договорите (или по-точно програмираните споразумения) се сключват лесно и няма нужда от централизирана административна и/или финансова система, която да ги контролира, а механизмите за изпълнението и принудителното им изпълнение са заложени в самите тях.

Към момента най-популярното приложение на умните договори е набирането на капитал чрез т. нар. първично предлагане на крипто монети (Initial Coin Offerings). Над 3 милиарда долара са набрани от частни компании от цял свят по този начин.

След време умните договори е възможно да покрият широк спектър от възможни договорни области и да се използват широко в облигационното и търговско право.

3. Дистрибутиран и децентрализиран имотен регистър. Премахва нужда от нотариуси, тъй като трансакции могат да се случват без посредник, който да гарантира истинността им. Това прави покупко-продажба на имоти много бърза и лесна. Съответно въвеждането на такъв регистър вероятно ще доведе до много повече имотни трансакции, които ако са обложени разумно, могат да донесат повече данъчни приходи, отколкото има сега.
4. Създаване на крипто дигитални токени, които се ползват като обменна единица (валута) в дадена среда, компания, екосистема или за “токенизирането” на имоти, частни компании, суровини и други активи.

Много неликвидни активи като имоти и частни компании могат да станат ликвидни. Вече съществуват първи такива работещи модели, при които даден актив се “токенизира” и всеки може да си купи и да търгува малка част от този актив.

Създаването на правила и регулации за този пазар, може значително да намали транзакционни разходи в много индустрии, да увеличи икономическата активност и да донесе повече данъчни приходи. 

5. Децентрализирани автономни организации DAO (Dencentralized Autonomous Organization). Това са дружества и орагнизации, които фукционират спрямо програмирани умни договори. Тези организации не са базирани в никоя държавна юрисдикция. Те са изцяло онлайн, а създателите и потребителите им могат да бъдат напълно анонимни.

Тези организации ще могат изцяло сами да определя правилата, по които действат, без да се съобразяват със закони. Възможно е да няма да има начин, по който тези организации да се облагат с данъци.

Ще минат поне още няколко години до създаването и ефективното управление на такива организации. До момента има няколко неуспешни опита за създаване на децентрализирани автономни организации.

 

Можем ли да забраним биткоин и блокчейн технологиите?

Единственият начин да се спре ползването на биткоин, други криптовалути и децентрализирани блокчейни (бази данни) е като се спре целия интернет. Докато има интернет базите данни от блокчейн ще съществуват на милиони компютри, които ги прави практически невъзможни за “спиране”.

Държавата може да използва множество способи, за да забави широкото разпространение на блокчейн технологиите в краткосрочен план. В дългосрочен план обаче подобни усилията са обречени на неуспех, защото технологията е изцяло децентрализирана и дистрибутирана. Няма един или неколцина души зад нея. Има милиони хора, които поддържат един блокчейн и които живеят в различни държави.

 

Можем ли да забраним търговия с криптовалути?

Днес да. Утре не. Днес повечето търговия с криптовалути се случва през централизирани борси. Държавата спокойно може да забрани достъпа до тях и така да предотврати всякаква търговия.

Вече обаче се създават и тестват децентрализирани и дистрибутирани борси на базата на блокчейн технологията. Тоест също както при всеки блокчейн единственият начин дейността на тези борси да се преустанови е, ако отново се изключи интернета на всички хора. Очаквам до 1-2 години тези борси да заменят изцяло днешните централизирани борси. Съответно никоя държава няма да може ефективно да забрани търговията с криптовалути.

 

2. Големи предизвикателства

  • Централните банки може ще изгубят монопола си върху финансовата система. Наскоро дори лидерът на МВФ, Кристин Лагард, заяви, че очаква ерата на банкирането да приключи за сметка на ерата на криптовалутите.
  • Организации и компании започват да създават свои собствени криптовалути (токени), които ще създадат микроикономики, фукциониращи почти независимо от макроикономическия климат.
  • Анонимността на някои криптовалути ги прави мечта за престъпни групи. С криптовалутите те могат да пренасят капитали, които са почти невъзможни за проследяване.
  • Анономността на някои валути също може да направи събирането на данъци по-трудно, а в някои случаи невъзможно.

 

3. Големи възможности. Препоръки.

Всяка голяма обществена или технологична промяна води до огромно създаване на богатство и преразпределение на капитали. Тези, които приветстват новата технология и намерят начини да я оползотворят ефективно, ще печелят.

Швейцария, Естония, Сингапур, Япония и Австралия засега се открояват като лидери в блокчейн революцията. Всички те приветстват употребата на криптовалути и търсят приложения на блокчейн технологията.

 

  • В дългосрочен план стойността на криптовалутите вероятно ще продължи да се покачва.

Особено в икономически кризини времена. Съответно, ранни притежатели на крипто валути могат да спечелят много от растежа. Биткоин се превръща в новото злато и освен малки инвидивуални инвеститори, вече и много големи банки, фондове и институционални капитали започват да купуват биткоин и да създават финансови продукти около биткоин. По-голямата част от настоящите най-заможни хора по света все още не притежават биткоин. Това обаче започва да се променя и неминуемо ще доведе до покачване на стойността на биткоин.
В същото време огромният растеж биткоин през 2017 година буди съмнения за устойчивостта на пазара. Голямата волатилност все още е неизменна част от биткоин и големи краткосрочни спадове на центата им са много вероятни. Според мен такива са дори неизбежни. Дългосрочно обаче, криптовалутите неизменно ще са част от световната икономика.

Препоръка 1: Министерството на Финансиите и Националната Агенция по Приходите да започнат обществена дискусия за регулирането на криптовалутите. Регулирането им ще даде ясен знак на граждани и фирми, че криптовалутите ще са неизменна част от бъдещето и всеки трябва да получи повече информация по темата.

Препоръка 2: Министерството на Вътрешните Работи да сподели с обществото какво е развитието с конфискуваните от МВР биткоини. Да се споделят публичните ключове за конфискуваните биткоини, за да може всеки да има достъп до публичните движенията по адресите, като така се предотвратят злоупотреби с биткоините и се внесе пълна прозрачност в използването на средствата.

 

  • Използването на блокчейн технологията може да увеличи ликвидността на активи, да намали тразакционни разходи, като така увеличи икономическата активност и данъчните постъпления.

Препоръка 3: Министерството на Правосъдието и Агенцията по Вписванията могат да ускорят този процес като създадат правната рамка за “токенизиране” на имоти например. Това би довело до увеличение на тървовията с имоти, което би донесло по-големи данъчни постъпления.

Препоръка 4: Също Министерството на Правосъдието и Агенцията по Вписванията следва да започнат публично обсъждане и потенциално обществена поръчка на замяна на традиционните имотни регистри с блокчейн регистри, които ще предотватят имотни измами, ще намалят транзакционните разходи за покупко/продажба на имоти и съответно могат да донесат повече данъчни приходи.

 

4. Заключение

Гореизброените са само малка част от стотиците приложения на блокчейн технологията, която в дългосрочен план има потенциал да преобърне цели индустрии и да замени видимо незаменими посредници като банки, нотариуси, брокери, застрахователи.

Българската държава и българските граждани могат да извлекат големи ползи, като използват блокчейн, за да подобрят ефективността на съществуващи организации и да създадат регулаторната рамка, даваща сигурност на потребители и предприемачи да използват криптовалути и да създават нови продукти, услуги и компании.