28 юли 2021 г.
0

Стипендия Милениум 2021

Предвид глобалната обстановка през последната година и половина, образованието се оказа един от наистина засегнатите сектори, с основни потърпевши - студентите. Милениум Клуб България подкрепя младите българи, които безотказно вървят по пътеката на своите академични и кариерни постижения, които освен лични, често стават повод за гордост на цялата страна. Затова имаме удоволствието да обявим отпускането на стипендия „Милениум Клуб България 2021“ на стойност до 5000 лв. Тя е еднократна стипендия, предназначена за подпомагане на покриването на академичните разходи на талантливи българи. За стипендията могат да кандидатстват ученици и студенти, независимо от специалността и избраното учебно заведение. Окончателното одобрение ще изисква удостоверяване на успешен прием в университет през учебната 2021-2022г.

Кандидатите трябва да изпратят следните документи на електронен адрес: scholarship@millenniumclub.org

- Мотивационно писмо (до 800 думи)

- CV, включващо академични оценки и извънкласни постижения

- Финансова декларация, (бланката е прикачена тук: https://drive.google.com/file/d/18XIdpzd_0bIyRMZ6MiST7G60SarYTiJJ/view?usp=sharing

- Препоръка от преподавател, работодател, или ръководител на извънкласна дейност (по избор)

Допълнителни въпроси, свързани със стипендията на Милениум Клуб България могат да бъдат изпратени на адрес: scholarship@millenniumclub.org

Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2021г. 

 

Независимо жури от членове в различни градове по света, (от които двама от Управителния Съвет на Милениум Клуб) ще разгледа кандидатурите и избере най-подходящия кандидат. Избраният студент ще получи финансова стипендия, както и менторска подкрепа от подходящ член на Милениум Клуб България.

Всички лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат споделяни с трети лица.

Благодарим изключително много на всички, които допринесоха за осъществяването на тази инициатива!

 

FAQS -SCHOLARSHIP MILLENNIUM CLUB BULGARIA

1. Какви са основните критерии, по които ще бъдат оценявани кандидатите?

Кандидатите ще бъдат оценявани по мотивация за избраната специалност, академичен успех, извънкласна дейност, и ниво на финансово затруднение, което би попречило на тяхното бъдещо академично развитие. Конкретната специалност и местоположение на избраното от тях учебно заведение няма да бъдат взети предвид при избора. Стипендията е отворена за всички специалности в български и международни висши учебни заведения. Кандидатите трябва да бъдат български граждани.

 

2. Аз искам да уча специалност свързана с музика/изкуства. Мога ли да кандидатствам за стипендията?

Да, стипендията е отворена за всички български студенти и ученици, независимо от избраната специалност и учебно заведение.

 

3. Каква е продължителността на стипендията?

Стипендията се присъжда еднократно. В случай, че Милениум Клуб набере средства за подобна стипендия през следващата година, ще бъде обявен нов кръг за кандидатстване. Хора, кандидатствали веднъж, които не са получили стипендията при първия си опит, ще могат да кандидатстват отново.

 

4. Какви ще бъдат етапите на подбор на кандидатите?

След първия кръг на писмени кандидатури, ще бъдат избрани няколко кандидати, които да участват в кратко събеседване с журито, което ще се проведе онлайн в удобно за всички време. В зависимост от специалността, с която кандидатстват, избраните кандидати ще получат допълнително задание от журито, над което да работят преди събеседването. На хората в сферата на музика и изкуства ще бъде дадена възможност да представят немодифициран видео демо-запис или портфолио със свои творби.

 

5. Мога ли да кандидатствам, ако вече съм минал 1 или повече години от образованието си, но имам финансови затруднения за покриването на останалата част от курса си на обучение?

Въпреки че стипендията е насочена предимно към хора, които не са започнали все още курса си на обучение, журито ще разгледа и кандидатури и на настоящи студенти независимо от оставащия им период на обучение.

 

6. Мога ли да кандидатствам, ако все още не съм приет в университет, но очаквам това да се случи преди септември 2019 г.?

Да, можете да кандидатствате, но е необходимо да опишете в мотивационното си писмо всички университети, в които имате подадена кандидатура и очакваните срокове, в който ще получите отговор. В случай, че получите стипендията, тя ще бъде с условие за успешен прием в едно от посочените от Вас учебни заведения.

 

7. Мога ли да използвам стипендията за финансиране на разходи свързани с жилище и други ежедневни разходи вместо за конкретни академични такси свързани конкретно с курса на обучение?

Стипендията може да бъде използвана за покриване на такси за общежитие, ако студентът вече е заплатил останалите такси или има възможност да покрие тяхната сума от други източници. Описание на размера на очакваните разходи в зависимост от условията в конкретния университет трябва да бъдат представени като част от мотивационното писмо.

 

8. Имам ли отговорности към Милениум Клуб България, ако бъда избран за Millennium Club Scholar?

Само студентът, който получи стипендията трябва да се регистрира като член на Милениум Клуб България на уеб страницата на клуба - http://millenniumclub.org/page/stani-chlen, където ще получи безплатно членство за цяла година. Тази регистрация не изисква участие в конкретни инициативи на клуба, но като пълноправен член има възможност да участва в такива или да предлага нови.

 

9. Имам друг въпрос, но не намирам отговора на страницата на клуба?

Допълнителни въпроси, свързани със стипендията на Милениум Клуб България могат да бъдат изпратени на адрес: scholarship@millenniumclub.org

 

Стипендианти от предишни години: 

2018  - Иван Иванов (University of Cambridge) 

2019 - Кристиана Кунева (London School of Economics and Political Science)

2020 - Зара Ранчева (London School of Economics and Political Science)