Публикации

24 януари 2018 г.
0

ДОКЛАД „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“: РАЗДЕЛ ОТБРАНА

Актуални проблеми пред отбраната на Република България

Автор: Роберто Иванов

Цялата публикация

ДОКЛАД „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“: РАЗДЕЛ ИКОНОМИКА

Чуждестранни инвестиции в българската икономика – състояние, тенденции и предизвикателства

Автор: Христо Бошнаков

Цялата публикация

ДОКЛАД „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“: РАЗДЕЛ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Предимства и недостатъци на здравната система в България, конструктивни предложения за подобряване на здравните услуги и удовлетвореност на пациентите и медицинските специалисти

Автор: д-р Николай Кътев

Цялата публикация

Братската 'заедничка' култура

      Българската и Македонската култури са толкова свързани от векове, колкото са свързани две деца от една майка. Фактът, че България беше поканена да чества Националния (заеднички) празник на Македония с военни почести, е една подадена братска ръка за ново начало в отношенията. А отношението означава обмяна на ценности и култура.

Цялата публикация

Страници